Vores virksomheds driftscertifikat og hovedforretningsomfang er som følger:

Import og eksport for forskellige typer produkter
Udenlandske projektkontrakter
Salg af metallurgiske mølleruller
Licens til medicinsk udstyr
Licens til naturgasudstyr
Licens til uddelegering af arbejdskraft i udlandet

01


Indlægstid: 26. maj 2020